Door Options for Your Shed


Extra Fiber Doors

                  Vinyl & Painted……Metal Sheds

3′ fiber solid . . . . . . . . $281 . . . . . . . . $349

3′ fiber solid 2 plank. . $306 . . . .  . . $375

3′ fiber top circle. . . . . $325 . . . .  . . $394

3′ fiber transom. . . . . $325 . . . . . . . . $393

5′ fiber solid . . . . . . . . $356 . . . . . . . . $425

6′ fiber solid . . . . . . . . $372 . . . . . . . . $440

6′ fiber top circle. . . . $448 . . . . . . . . $516

6′ fiber transom. . . . . $448 . . . . . . . . $516

6′ fiber solid 2 plank . $397 . . . . . . . . $465

Extra GGS Doors for Vinyl Sheds

3′ Single Door . . . . . . . . . . . . . $361

3′ Single Transom Door . . . . . . $528

4′ Double Doors . . . . . . . . . . . $441

5′ Double Doors . . . . . . . . . . . $471

6′ Double Doors . . . . . . . . . . . $477

6′ Double Transom Door . . . . $807

Extra GGS Doors for Painted Sheds

3′ Single Door . . . . . . . . . . . . . $298

3′ Single Transom Door . . . . . $436

4′ Double Doors . . . . . . . . . . . $352

5′ Double Doors . . . . . . . . . . . $377

6′ Double Doors . . . . . . . . . . . $380

6′ Double Transom Door . . . . $709

House Door

3′ x 6.8′ Solid Steel House Door . . . $396

3′ x 6.8′ Steel 9 Lite House Door . . . $445

*(Requires 1’ ft. taller walls)

GGS Door Options

1′ Taller Door Upgrade . . . . . $72

*(Requires 1’ ft. taller walls)